Missie, Visie & Strategie

Missie: RefurbIT is dé specialist voor professionele levering van Hardware ten behoeve van ICT-infrastructuren met focus op flexibiliteit, snelheid, veilig en beheersbaar houden en beschikbaar stellen van hardware en daarbijbehorden service elementen.

RefurbIT voorziet haar klanten in innovatieve ICT-oplossingen, alswel van Legacy expertise het bijhouden opwaarderen en volledig uitnutten van bestaande infrastructuren, wij verlengen het standaardisatie proces, SimplicITy dat is waar RefurbIT voor staat.

RefurbIT wil op de Nederlandse markt een significante speler blijven in haar vakgebied. Door haar netwerk en zijn partners is RefurbIT een slagvaardige organisatie met professionele mensen, proactief inspelend op nieuwe inzichten en mogelijkheden. RefurbIT streeft met een 200% inzet naar de realisatie van gestelde doelen in nauwe samenwerking met haar klanten.

Klanten van RefurbIT zijn actief in alle sectoren van de samenleving; een significant deel van de omzet wordt gerealiseerd bij non-profitorganisaties en bij lokale- en rijksoverheid.

Visie: Als specialistisch bemiddelaar informeert RefurbIT over nieuwe technologieën waarmee de klant nog eenvoudiger zijn/haar ICT-omgeving draaiende kan houden, waarbij optimale kostenbeheersing belangrijk is en waarbij de gebruiker altijd en overal bij zijn informatie kan. RefurbIT biedt daardoor een ICT-omgeving die beheersbaar en kosten-overzichtelijk is en waarbij wij als organisatie een aanzienlijke kostenverlaging met ons meebrengen.

De marktsegmenten waarin RefurbIT zich met name begeeft , zijn naar verwachting minder conjunctuurgevoelig en wij zien in de nabije toekomst blijvende groei in de virtualisatie- en storage markt.
De acquisitie van nieuwe projecten blijft onverminderd doorgaan en vereist daarom een verdere kwantitatieve uitbouw van de organisatie. Door de onderscheidende kracht van RefurbIT zullen we blijvend streven naar de top en de relatie’s die wij hebben behouden.

Strategie De strategie die wij volgen om onze missie na te streven is in de eerste plaats het bewaken en naleven van onze kern waarden.

Eerlijkheid, Simplicity ”Waarom moeilijk doen als ‘t makkelijk kan” en onafhankelijkheid van RefurbIT. Wij richten ons nu en in de toekomst op klanten die actief zijn in alle sectoren van de samenleving en die te typeren zijn als middelgrote tot grote organisaties (GsMB) waarbij de ICT-voorziening of wel de hardware van essentieel belang is voor de bedrijfsvoering.